Obserwacje + liczenie gatunków ptaków w LISTOPADZIE 2014

W listopadzie znów się „ruszyło”. Jesienna migracja ptaków pozwoliła obserwować ptaki, które zatrzymywały się u nas podczas swych wędrówek.

Głównie w Dolinie Bzury, na Zbiorniku Jeziorsko, a także na wybrzeżu Bałtyku udało się zobaczyć: berniklę białolicą, mewę białogłową, uhlę, lodówkę, szlachara, piaskowca, perkoza rogatego, mewę siwą, puszczyka, mewę trójpalczastą i nura rdzawoszyjego.

W listopadzie widziałem 11 nowych gatunków.
Łączna liczba gatunków obserwowanych w roku 2014 na koniec listopada wynosiła 218 (gatunków obserwowanych w Polsce 170).

1-IMG_7889
nur rdzawoszyi
1-IMG_7833
mewa trójpalczasta
22-IMG_5847
piaskowiec
6-IMG_0367
szlachary
1-IMG_5379
mewa białogłowa