Jezioro Nezyderskie

Na początku maja odwiedziliśmy Jezioro Nezyderskie. Płytkie, stepowe jezioro położone na granicy Austrii i Węgier. Zarośnięte trzcinami południowe krańce jeziora po węgierskiej stronie, jak i wiele płytkich jeziorek sąsiadujących z głównym akwenem po stronie Austrii, były miejscem wielu ciekawych ptasich obserwacji. W kilka dni udało się zobaczyć ponad 130 gatunków ptaków. Gatunki dominujące to wszechobecne gęgawy, bażanty i pustułki. Wyjątkowo cieszyły oczy gatunki, które u nas spotyka się zdecydowanie rzadziej, takie jak: szablodzioby, szczudłaki, warzęchy, hełmiatki, ohary, mewy małe i czarnogłowe, ślepowrony, czaple nadobne, żołny i turkawki. Wielką atrakcją regionu są dropie, które można oglądać (na wolności) w rezerwacie położonym o 30 minut jazdy od samego jeziora.

południowe krańce jeziora – Węgry

najliczniejsze ptaki regionu – gęgawy

żołna

ogromne trzcinowisko po węgierskiej stronie

ptaki na jednym z płytkich jeziorek

bataliony

gęgawy i sarna

drop

dropie w locie nad tokowiskiem

Jezioro Nezyderskie

szablodzioby i śmieszki

pustułka gnieżdżąca się w kolonii żołn

żołna

warzęcha, szablodzioby, szczudłaki i hełmiatki

czapla biała

gęgawy

gęgawy

żołny

jelenie w trzcinowisku na skraju jeziora

ślepowron

bieliki

bażant, jeden z gatunków dominujących w okolicy

gęsi i mewy na jednym z płytkich jeziorek