Jezioro Nezyderskie

Na początku maja odwiedziliśmy Jezioro Nezyderskie.

Jezioro Nezyderskie, to płytkie, stepowe jezioro położone na granicy Austrii i Węgier. Zarośnięte trzcinami południowe krańce jeziora po węgierskiej stronie, jak i wiele płytkich jeziorek sąsiadujących z głównym akwenem po stronie Austrii, były miejscem wielu ciekawych ptasich obserwacji. W kilka dni udało się zobaczyć ponad 130 gatunków ptaków. Gatunki dominujące to wszechobecne gęgawy, bażanty i pustułki. Wyjątkowo cieszyły oczy gatunki, które u nas spotyka się zdecydowanie rzadziej, takie jak: szablodzioby, szczudłaki, warzęchy, hełmiatki, ohary, mewy małe i czarnogłowe, ślepowrony, czaple nadobne, żołny i turkawki. Wielką atrakcją regionu są dropie, które można oglądać (na wolności) w rezerwacie położonym o 30 minut jazdy od samego jeziora.

południowe krańce jeziora – Węgry
najliczniejsze ptaki regionu – gęgawy
żołna

ogromne trzcinowisko po węgierskiej stronie
ptaki na jednym z płytkich jeziorek
bataliony
gęgawy i sarna
drop
dropie w locie nad tokowiskiem
Jezioro Nezyderskie
szablodzioby i śmieszki
pustułka gnieżdżąca się w kolonii żołn
żołna
warzęcha, szablodzioby, szczudłaki i hełmiatki
czapla biała
gęgawy
gęgawy
żołny
jelenie w trzcinowisku na skraju jeziora
ślepowron
bieliki
bażant, jeden z gatunków dominujących w okolicy
gęsi i mewy na jednym z płytkich jeziorek