Poleski Park Narodowy 2015

W Poleskim Parku Narodowym odwiedzamy kompleks „zdziczałych” stawów rybnych, przez który poprowadzona została ścieżka przyrodnicza „Perehod”. Z wieży obserwacyjnej mamy możliwość obserwowania dużego zgrupowania ptaków, zlokalizowanego na dużym płytkim stawie. Obecne są: gęgawy, kormorany, czaple siwe i białe, całe mnóstwo krzyżówek i łysek. Teren patrolowany jest przez błotniaki stawowe. Na łowy przylatują także rybołów i trochę później dwa bieliki.

3-EJ0A08745-EJ0A0924 6-EJ0A0983

4-EJ0A0918 8-EJ0A10663-EJ0A1204 4-EJ0A1211 5-EJ0A1212 6-EJ0A1235 7-DSC05920