Przystanek na Stawach Milickich

Wracając z Przemkowskiego Parku Krajobrazowego zatrzymaliśmy się na chwilę na Stawach Milickich.

Z wieży widokowej na stawie Grabownica, z dość dużej odległości obserwowaliśmy bieliki, które nękały zebrane na płyciźnie łabędzie krzykliwe. Łabędzie nie bardzo się przejmowały symulowanymi atakami młodych drapieżników i dość leniwie prześlizgiwały się po wodzie o kilka metrów dalej. Późne lato na stawach to coraz większe skupiska ptaków wodno-błotnych. W największych skupiskach zbierają się gęgawy, krzyżówki (z domieszka krakw, cyraneczek, perkozów dwuczubych, perkozków i śmieszek) i łabędzie nieme. W płytszych miejscach widać też liczne czaple białe i siwe. W powietrzu (poza krążącymi kaczkami i gęsiami) dominują błotniaki stawowe. Nad jednym ze stawów krążyły też cztery bociany czarne. Jesienią, w miarę spuszczania wody z kolejnych stawów, zrobi się bardzo ciekawie. Pojawią się zapewne liczne ptaki siewkowate, a zgrupowania bielików będą liczyć po kilkanaście lub więcej ptaków.

Przystanek na Stawach Milickich
Stawy Milickie (staw Grabownica)
ptaki na jednym ze stawów, skład gatunkowy typowy dla kilku odwiedzonych miejsc

Przystanek na Stawach Milickich
gęgawy, w tle krzyżówki
Przystanek na Stawach Milickich
gęgawy w wersji z czaplą z siwą
Przystanek na Stawach Milickich
gęgawy w wersji z czaplą białą
Przystanek na Stawach Milickich
jeden z kilku bocianów czarnych
Przystanek na Stawach Milickich
łabędzie nieme i czaple białe
Przystanek na Stawach Milickich
kaczy miks z domieszką łysek
Przystanek na Stawach Milickich
sześć bielików stacjonujących na płyciźnie w pobliżu kilku łabędzi krzykliwych / zdjęcie zrobione z bardzo dużej odległości z użyciem cyfrowego zbliżenia 
Przystanek na Stawach Milickich
przez kilka minut drapieżniki nękały łabędzie, jednak skoczyło się tylko na zaczepkach / zdjęcie zrobione z bardzo dużej odległości z użyciem cyfrowego zbliżenia