Obrączkowanie ptaków

Po co obrączkuje się ptaki?

Obrączkowanie ptaków jest jedną z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych metod badania ptaków. Ptaki znakuje się obrączkami zawierającymi wytłoczony ciąg  znaków złożony z liter i cyfr. Znaki te zawierają skróconą nazwę centrali obrączkarskiej, a także unikalny kod. Kod ten identyfikuje obrączkowanego ptaka niczym jego dokument tożsamości. W przypadku większości ptaków znakowanie to polega na zakładaniu metalowych lub plastikowych obrączek na nogi, jednak w przypadku np. gęsi i łabędzi stosuje się również niewielkie i lekkie obroże zakładane ptakom na szyje. Dla ptaków różnej wielkości dedykowane są odpowiednie obrączki – od najmniejszych rozmiarów dla wróblaków, do całkiem sporych dla np. bocianów, czapli czy dużych ptaków drapieżnych.

obrączkowanie ptaków - po co obrączkuje sie ptaki?
łabędź niemy z metalową obrączką
obrączkowanie ptaków - po co obrączkuje sie ptaki?
sikora modraszka

Przy powtórnym schwytaniu ptaka (lub odczytaniu obrączki bez konieczności chwytania) możemy go zidentyfikować.

Porównywanie danych z kolejnych odczytów daje informacje o przemieszczaniu danego osobnika czy np. długości jego życia. Aby odczytany kod z obrączki został rozszyfrowany,  po każdorazowym odczytaniu powinien zostać przekazany (przesłany) do Centrali Obrączkarskiej. W Polsce taka rolę pełni Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku. Stacja jest placówką naukową zajmującą się badaniem biologii ptaków. Gromadząc dane o obrączkowanych ptakach, jako jedyna placówka w kraju administruje całym systemem znakowania. W Stacji znajduje się baza danych, w której przechowywane są informacje o obrączkowanych i ponownie stwierdzonych dzikich ptakach. Do Stacji docierają również z innych central informacje o „naszych” ptakach chwytanych poza granicami kraju.

Czytaj dalej „Obrączkowanie ptaków”