Zimowanie na rzekach

Ner, mroźny poranek, łabędzie nieme
Ner, krzyżówki
Zamarznięta tafla zbiornika Jeziorsko

Zamarznięty zbiornik Jeziorsko
Pilica, kaczor krzyżówki
Pilica, bielik niepokojący inne ptaki
Pilica
Pilica, krzyżówki, nurogęsi, czaple siwe, kormorany
Pilica, krzyżówki
Warta, czapla siwa nurogęś, krzyżówki
Warta, kormoran, krzyżówki
Ner
Ner
Ner
Ner, łabędzie nieme
Jeziorsko, bielik w pobliżu „stołówki”
Bielik „na rybach”
Potyczka o rybę
Potyczka o rybę
Ner, -15 stopni
Ner, łabędzie nieme
Ner
Nad Nerem
Pilica, kormoran
Pilica, kormorany, łabędzie nieme
Pilica, gągoł
Pilica, łabędzie nieme