Zimowanie na rzekach

Ner, mroźny poranek, łabędzie nieme

Ner, krzyżówki

Zamarznięta tafla zbiornika Jeziorsko

Zamarznięty zbiornik Jeziorsko

Pilica, kaczor krzyżówki

Pilica, bielik niepokojący inne ptaki

Pilica

Pilica, krzyżówki, nurogęsi, czaple siwe, kormorany

Pilica, krzyżówki

Warta, czapla siwa nurogęś, krzyżówki

Warta, kormoran, krzyżówki

Ner

Ner

Ner

Ner, łabędzie nieme

Jeziorsko, bielik w pobliżu „stołówki”

Bielik „na rybach”

Potyczka o rybę

Potyczka o rybę

Ner, -15 stopni

Ner, łabędzie nieme

Ner

Nad Nerem

Pilica, kormoran

Pilica, kormorany, łabędzie nieme

Pilica, gągoł

Pilica, łabędzie nieme